1.TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH THEO IEC
(Tính toán chọn dây dẫn và CB ...)
2. TÍNH TOÁN single line diagram.
(Chọn dây dẫn và CB, theo tiêu chuẩn IEC với các điều kiện như môi trường lắp đặt K1->K7, kết hợp tính toán sụt áp)
3. TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT
(Tính toán bù công suất trong hệ thống, chọn CB và dây dẫn cho nhánh bù...)
4. TÍNH TOÁN CHỌN TRUNKING VÀ ỐNG.
(Tính toán lựa chọn bằng chương trình Excel hiệu quả)
5. TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG THEO TCVN VÀ NHẬT BẢN - HÀN QUỐC.
(Tính chiếu sáng bằng Excel tiện trong công nghiệp và dân dụng tương ứng Dialux)
6. TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT VÀ BÁO CHÁY.
(Tính toán ứng dụng theo TCVN bằng Excel ứng dụng hiệu quả cao)
Tất cả áp dụng TCVN và tiêu chuẩn IEC. bằng Excel

Bạn nào có nhu cầu mua ứng dụng xin liên hệ, mxquangvnn@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: