Anh (chị) nào trên diễn đàn có tài liệu cách tính toán chiều cao, trọng lượng, công suất 1 tuabin điện gió ở việt nam ( bao gồm roto cánh quạt, tháp tuabin)
Em xin cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: