em đang vướng chỗ này ai giúp e với
e khi đặt setpoit thì pid làm việc, xuất ra output thì như hình là ở đồ thị biểu diễn điện áp . e thấy nó cứ lên 0 về 10, dạng nhu ON OFF. e muốn tín hiệu nó tuyến tính thì phải làm sao? pro nào giúp e với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: