Các cụ có ai có tài liệu về tuabin trục ngang, hay quy trình vận hành và xlsc tuabin trục ngang cho em xin với!!! Chân thành cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: