• Diễn đàn đang quá trình nâng cấp. Các tính năng chưa khả dụng. Thành viên vui lòng không sử dụng. Mọi thông tin xin gửi về email: admin@webdien.com
Resource icon

Lý thuyết điều khiển tự động - TS Huỳnh Thái Hoàng 2006

No permission to download
Chương 1: Phần tử và hệ thống điều khiển tự động
Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục
Chương 3: Đánh giá tính ổn định của hệ thống
Chương 4: Chất lượng của hệ thống điều khiển
Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục
Chương 6: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc
Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc
Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyến
Author
YeuDien
Downloads
0
Xem
651
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Back
Bên trên